Om Serum

Vad är Serum?

Serum är kårsektionen för dig som läser arbetsterapeutprogrammet, audionomprogrammet, biomedicinsk analytikerprogrammet (inriktning fysiologi och labratoriemedicin), läkarprogrammet eller något av sjuksköterskeprogrammen.

Vad gör Serum?

Serum finns för och utgörs av sina medlemmar. De engagerade är studenter som vid Örebro universitet vill få ut så mycket som möjligt av sin egen och andras studietid. Vi anordnar studiesociala aktiviteter exempelvis sittningar, föreläsningar och möten med näringsliv. Samtidigt arbetar vi för att förbättra studiekvalitén genom våra studentrepresentanter, till vilka man kan vända sig om man vill ha hjälp.

Vad står serum för?

Serum står för: Sektionen för rehabilitering, undersökning och mänskligt omhändertagande.