Om Serum

 

Vad är Serum?

Serum är kårsektionen för dig som läser:
Arbetsterapeutprogrammet
Audionomprogrammet
Biomedicinsk analytikerprogrammet (inriktning fysiologi eller laboratoriemedicin)
Läkarprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet.

Vad gör Serum?

Serum finns för och utgörs av sina medlemmar. De engagerade är studenter vid Örebro Universitet som vill få ut så mycket som möjligt av sin egen och andras studietid. Serum anordnar under läsåret studiesociala aktiviteter för alla medlemmar, till exempel sittningar, föreläsningar och möten med näringsliv. Vi arbetar samtidigt för att förbättra studiekvalitén genom våra studentrepresentanter, till vilka man kan vända sig om man vill ha hjälp.

Vad står serum för?

Sektionen för rehabilitering, undersökning och mänskligt omhändertagande.