ATFÖ

Arbetsterapeutföreningen Örebro, ATFÖ, är ett utskott för alla medlemmar som läser till arbetsterapeut. utskottet finns för att föra studenter i och mellan terminerna närmre genom olika studiesociala aktiviteter och så finns det även en utbildningsbevakare som man som student kan vända sig till om man känner sig orättvist behandlad. Håll koll på ATFÖ på sociala medier för att hänga med i svängarna och se vad de planerar

Man kan nå ATFÖ på mail, arbetsterapeutforeningen@gmail.com eller gå in på deras Facebook eller Instagram.