Styrelsen

Styrelsen – Medlemmar

Ordförande
serum@orebrostudentkar.se
Kajsa Thoresson
Sjuksköterskeprogrammet

Vice ordförande intern serumsvice.interntansvar@gmail.com
Evelina Svensson
Sjuksköterskeprogrammet

Vice ordförande KS serum.ks@orebrostudentkar.se
Isabella Laukka
Arbetsterapeutprogrammet

Utbildningsbevakare HV/Skyddsombud
utbildningsbevakarehv@gmail.com
Alexandra Bodin
Arbetsterapeutprogrammet

Utbildningsbevakare MV
utbildning.mv.serum@orebrostudentkar.se
Tim Mattsson
Läkarprogrammet

Ekonomi ansvarig
serum.kassor@orebrostudentkar.se
Sarah Olofsson
Sjuksköterskeprogrammet

Husrådsrepresentant
tillgrensolivia@gmail.com
Olivia Tillgren
Sjuksköterskeprogrammet

Kommunikatör kommunikator.serum@orebrostudentkar.se
Dennis Karlsson
Arbetsterapeutprogrammet

Sekreterare
Sandra Blixt
Sjuksköterskeprogrammet

Ordförande studiesociala
serum.studiesoc@gmail.com
Ida Andersson
Sjuksköterskeprogrammet

Vice studiesocialt ansvarig
Filippa Lindhoff
Sjuksköterskeprogrammet

FUM samordnare
serum.fum@orebrostudentkar.se
Jonathan Löfgren
Arbetsterapeutprogrammet

Introduktionsansvarig
serumintroduktionen@gmail.com
Elias Wilson
Läkarprogrammet

Introduktionsansvarig
serumintroduktionen@gmail.com
Sofia Linder
Sjuksköterskeprogrammet