Integritetspolicy

Integritetspolicy för Kårsektionen Serum

På serumsektionen.se, prioriterar vi besökarnas personliga integritet. Den här integritetspolicyn innehåller fakta om vilken information som samlas in och hur vi använder den. Har du fortfarande frågor efter att ha läst igenom? Hör av dig till oss!

Den här integritetspolicyn gäller bara för våra aktiviteter på internet och besökare på vår hemsida avseende informationen de har delat med sig/samlat in på serumsektionen.se.
Den här policyn är inte tillämplig på information inhämtad offline eller via andra källor än den här hemsidan.

Samtycke

Genom att använda hemsidan, samtycker du till integritetspolicyn och dess villkor

Information som vi samlar in

Den personliga informationen du blir tillfrågad att bistå med och anledningen till varför du blir tillfrågad att bistå med den klargörs då du förser oss med din personliga information

Om du kontaktar oss under ’Kontakt’-fliken, kan vi komma att få utökad information om dig, så som namn, email, adress, telefonnummer, meddelandets innehåll, bilagor och annan information du förser oss med.

Hur vi använder din information

Informationen vi samlar in använder vi till:

  • Att kunna kontakta dig för att bättre kunna besvara din fråga
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kunskap om våra medlemmars behov
  • Förbättra vår kunskap om personer som kontaktar oss

Loggfiler

Serumsektionen.se följer standardprocedur för användandet av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbsidor. Alla ’hosting’-företag gör det här i analyssyfte. Informationen som samlas in i loggfilerna är; internet protocol (IP)-adresser, typ av webbläsare, Internet Service Provider (ISP), datum och tid, ’reffering/exit’-sidor och möjligtvis antalet klick. Dessa är inte länkade till någon information som kan identifiera en person. Syftet med insamlingen är att analysera trender, samla demografisk information och administrera sidan.

Cookies och Web Beacons

Likt andra webbsidor använder serumsektionen.se ’cookies’. Dessa cookies används för att spara information om besökares preferenser och vilka sidor på webbsidan de har besökt. Informationen sparas för att förbättra besökarupplevelsen.

Third Party Privacy Policies

Serums integritetspolicy gäller inte för andra webbsidor som länkas till. Vänligen sök upp deras integritetspolicy för att få veta mer.

Du kan välja att inte använda ’cookies’ i din webbläsare. Detta ställer du in i din webbläsare.

GDPR Dataskyddslag

Vi vill att du är fullt medveten om dina rättigheter enligt GDPR Dataskyddslag:

Rätten att tillgå – Du har rätt att begära ut kopior om den personliga data vi har lagrad om dig hos oss.

Rätte till rättelse – Du har rätten att begära rättelse för all information du anser är inkorrekt och komplettera information du anser är inkomplett.

Rätten att radera – Du har rätt att begära att vi raderar all information vi har om dig, under vissa omständigheter.

Rätten att begränsa bearbetning – Du har rätten att begära att vi begränsar bearbetningen av din personliga data, under vissa omständigheter.

Rätten att säga nej till bearbetning – Du har rätten att säga nej till bearbetning av din personliga data under vissa omständigheter.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför datan vi har samlat in till andra organisationer eller direkt till dig, under vissa omständigheter.

Om du gör en begäran, har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva några av dessa rättigheter, var god kontakta oss.

Information till vårdnadshavare

Serum samlar inte medvetet in någon information från barn under 13 års ålder. Om du tror att ditt barn har försett oss med personlig information genom webbsidan, uppmanar vi starkt till att ni kontaktar oss omedelbart, så gör vi allt vi kan för att ta bort den informationen.