Studiesociala utskottet

Serums studiesociala utskott är ett utskott för alla studenter som tillhör Serum. Serums studiesociala utskott drivs av en studesocialt ansvarig från styrelsen tillsammans med ett engagerat utskott. Studiesociala utskottet vill öka interaktionen mellan Serums medlem och står för aktiviteter utanför introduktionen, såsom sittningar, temafester, sportevenemang, osv., och har som mål att alla studenter ska ha roligt utanför skoltid! Det studiesociala utskottet är även med och ordnar med Serums student-ovvar!

Du kan höra av dig till oss på serum.studiesoc@gmail.com eller på vår instagram @serumsstudiesociala

Medlemmar:

Studiesocialt ansvarig
Ida Andersson
Sjuksköterskeprogrammet

Vice studiesocialt ansvarig
Filippa Lindhoff
Sjuksköterskeprogrammet

Sekreterare
Olivia Tillgren
Sjuksköterskeprogrammet

Ovveansvarig
Saga Blidgren
Sjuksköterskeprogrammet

Medlem
Harry Westerberg
Läkarprogrammet

Medlem
Markus Rosenkvist
Läkarprogrammet

Medlem
Aliya Abdillahi
Sjuksköterskeprogrammet

Medlem
Nicolina Häggblad
Sjuksköterskeprogrammet